Zásady GDPR

Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti Prostě Burger s.r.o. tř. Komenského 608, 697
01 Kyjov (dále jen “Prostě Burger”) zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně, upravují zásady zpracování a ochrany osobních údajů návštěvníků
internetových stránek www.prosteburger.cz (dále jen “internetové stránky”) jejich
návštěvníků, registrovaných uživatelů nebo přispěvatelů v komentářích.
Prostě Burger působí při zpracování osobních údajů jako správce osobních údajů a to zejména
při vedení a správě diskusních fór, komentářů a recenzí a proto určuje, za jakým účelem
a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Údaje poskytnuté návštěvníky při vyplňování komentáře, příspěvku do fóra nebo recenze
produktu nebo služby. Tyto údaje zahrnují zejména Jméno a Příjmení, e-mail a IP adresu,
které nejsou povinné, Prostě Burger tyto osobní údaje zpracovává jen tehdy, pokud jsou
poskytnuty.
Poskytnutí vašich osobních údajů pro tento účel není zákonným ani smluvním požadavkem
nezbytným pro uzavření jakékoliv smlouvy. Nemusíte tedy tyto osobní údaje Prostě Burger
poskytnout.
Berte, prosím, na vědomí, že si Prostě Burger vyhrazuje právo smazat nebo upravit jakýkoliv
komentář, recenzi nebo diskusní příspěvek, který odporuje slušným mravům, obsahuje
jakýkoliv urážlivý nebo vulgární text, jakoukoliv diskriminaci a příspěvky s reklamními
sděleními a odkazy a taky pověsti a soukromí fyzických a právnických osob.
Na vámi zadaný e-mail při vyplňování komentáře Prostě Burger nezasílá žádná obchodní
sdělení, slouží pouze jako identifikace komentujícího/přispěvatele.
Dále také zpracováváme údaje získané prostřednictvím cookies a to z důvodu lepšího cílení
reklamních kampaní a vylepšování internetových stránek jako takových abychom mohli
přizpůsobit internetové stránky vašim potřebám. Pokud jste ve svém internetovém prohlížeči
povolili ukládání cookies na vašem počítači a souhlasíte s jejich používáním, získává Prostě
Burger údaje o návštěvě internetových stránek, prohlížených podstránek internetové stránky
nebo další aktivitě na internetových stránkách.
Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje. (zdravotní stav, vyznání, orientace a další)
Proč tyto osobní údaje zpracováváme?
Nezasíláme obchodní sdělení na základě oprávněného zájmu Prostě Burger, protože
nenabízíme žádný produkt, díky kterému by Prostě Burger a návštěvník uzavřeli kupní
smlouvu.
Pokud jste uživatelem, Prostě Burger zasílá obchodní sdělení uživatelům, kteří Prostě Burger
udělili pro tento účel souhlas. Pro tyto účely využívá Prostě Burger výhradně e-mailovou
adresu. Pokud nám tento souhlas neudělíte, můžete bez obav používat naše internetové
stránky, souhlas je zcela dobrovolný a můžete se kdykoliv jednoduše odhlásit na konci
každého reklamního sdělení.

Pro lepší cílení reklamy využívá Prostě Burger údaje zvané cookies. Pro tyto účely využíváme
údaje o návštěvě internetové stránky, podstránkách, které jste si prohlíželi a další aktivitě
na našich internetových stránkách.
Pro poskytovaní a zodpovídání vašich dotazů, připomínek a reklamací používáme výhradně
váš e-mail, jméno a příjmení, případně další osobní údaje, které jsou pro příslušný účel nutné.
Jak se odvolat či zrušit zasílání obchodních sdělení?
Uživatelé Prostě Burger mohou kdykoliv zrušit odesílání obchodních sdělení a to výhradně
kliknutím na tlačítko “odhlásit se”.
Pokud chcete na svém internetovém prohlížeči zakázat cookies, můžete to provést
v příslušném prohlížeči, upozorňujeme však, že naše internetové stránky nemusí vždy správně
fungovat po tomto kroku.
Kdo má přístup k osobním údajům?
Naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázání smlouvou o mlčenlivosti i po skončení
spolupráce s Prostě Burger.
Prostě Burger jako správce osobních údajů dále pověřuje další zpracovatele osobních údajů.
Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který pro Prostě Burger zpracovává osobní údaje
za účelem a způsobem, jakým určí Prostě Burger. Našim zpracovatelům předáváme pouze ty
osobní údaje, které jsou nezbytné pro zajištění svých služeb pro Prostě Burger.
Zpracovatelé Prostě Burger:
Nástroje pro internetový marketing – Seznam.cz, a.s., Google LLC, Facebook, Inc
Zákaznická podpora a emailová podpora – Google LLC
Serverové služby (hosting) – wedos
Analytické služby návštěvnosti – Google LLC
Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
Prostě Burger zpracovává osobní údaje za účelem komentářů a recenzí uživatelů
a návštěvníků. Tyto údaje zpracovává maximálně na dobu 5 let.
Obchodní sdělení, která jsou zasílána uživatelům po dobu trvání souhlasu s jejich
zpracováním, maximálně však na dobu 5 let, kdy vás Prostě Burger požádá o udělení nového
souhlasu s jejich zpracováním.
Cookies pro marketingové účely Prostě Burger zpracovává po celou dobu trvání souhlasu
s jejich zpracováním. Maximální délka zpracování různých cookies se však může lišit.
Případně do doby kdy je souhlas z vaší strany odvolán nebo je vznesena námitka.
Vaše práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete na Prostě Burger obrátit a požadovat:
Informace ohledně osobních údajů, které o vás Prostě Burger zpracovává. Můžete se také
informovat jaké osobní údaje o vás zpracovávají naši zpracovatelé, tedy firmy Prostě Burger.

Můžete požadovat přístup k údajům, které jste poskytli Prostě Burger při objednávce nebo
také registrace na našich internetových stránkách. Prostě Burger vám potvrdí jaké konkrétní
osobní údaje a informace jsou o vás v Prostě Burger zpracovávány a tyto údaje vám také
mohou být zpřístupněny pokud to budete požadovat.
Opravu a aktualizaci osobních údajů, které o vás Prostě Burger zpracovává.
Výmaz osobních údajů – právo být zapomenut – nebo jejich omezené zpracování.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho
souhlasu u Prostě Burger k jinému subjektu. Prostě Burger v tomto případě předá vaše osobní
údaje požadovanému subjektu.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu. Pokud se domníváte, že Prostě Burger zpracovává
vaše osobní údaje v rozporu s ochranou osobních údajů.
Také můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V tomto případě Prostě Burger
neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
Také se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se stížností.
Jak jsou vaše údaje zabezpečeny
Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů. Prostě Burger nakládá s osobními údaji
v souladu s platnými právními předpisy včetně nařízení o ochraně osobních údajů nazývaným
GDPR.
používáme výhradně zabezpečené spojení (https: v adrese)
naši zaměstnanci a spolupracovníci nemají přístup k vašim osobním údajům pokud to není
bezpodmínečně nutné
Všechny přístupy jsou zabezpečeny heslem
Pravidla jsou účinná od 1.10.2023

Kvalitní suroviny

PROSTĚ čerstvé, kvalitní a správně uskladněné suroviny najdete u nás!

Pořádný kusanec

Tady nehrajeme na žádné šetření, nejsme PROSTĚ troškaři.

Domácí kuchyně

Žádné polotovary a housky u nás nečekejte. PROSTĚ všecko home made.

Příloha a drink

PROSTĚ si dejte, co máte nejraději.

Rozvoz

Momentálně Vám naše burgery doručujeme po Kyjově a v okolí do 15ti kilometrů. Stačí si v objednávce zvolit doručení na adresu a zbytek nechte na nás!
Ceny v našem systému za doručení jsou pouze orientační.